Ознака: превозни стретсва

Според пописот автомобилите се најискористеното превозно средство, секој петти оди пеш,...

Автомобилот е најчесто превозно средство кое се користи во нашата земја. Над 35 проценти од вкупното работоспособно население на возраст од 15 години и...