Ознака: Предизвици во туризмот и бизнис логистиката во 21. век

Меѓународна научна конференција – „Предизвици во туризмот и бизнис логистиката во...

Факултетот за туризам и бизнис логистика при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип е организатор на седмата Меѓународна научна конференција насловена како „Предизвиците во туризмот...