Ознака: „Куќа“

„Антево перо“ за „Куќа“ од Јулијана Младеновска-Тешија

Комисијата за доделување на наградата, во состав: Весна Мојсова-Чепишевска (претседателка), Атина Цветаноска и Жорж Поповски (членови), одлучи наградата „Антево перо“, која подразбира печатење на...