Ознака: Исмаил

Суштинска е потребата од сплотување на Македонците, без разлика на нивната...

Македонците со исламска вероисповед се значаен дел од македонската нација. Овие Македонци живеат во Македонија, но и во многу други држави. Некои Македонци, поради...