Ознака: ХЕЦ „Врбен“

Оштетен каналот за снабдување на ХЕЦ „Врбен“ со вода, функционирањето не...

На доводот Горна Радика, поточно Речки канал, како последица од интензивните врнежи во последните неколку дена, се случи појава на лизгање на теренот и...