Ознака: Хакорани веб страни

Ќе се проверува дали имало нарушување на безбедноста на личните податоци...

Министерството за образование и наука (МОН) досега не доставило до Агенцијата за заштита на лични податоци (АЗЛП) известување за нарушување на безбедноста на личните...