Ознака: ГРИГОР

Мајка што родила великого сина, ќе може да роди и...

„Мајка Македонија многу е ослабнета. Откако го породи великого Александра, откако ги породи светите Кирила и Методија, оттога мајка Македонија лежи на своето легло...