Ознака: географи

Македонија во делата на античките географи и автори

Во 1874 година, група автори, предводени од истакнатиот англиски лексикограф Вилијам Смит, го објавија „Атласот на античката географија“, во кој врз основа на историските...