Ознака: фото на неделата

„Нурнат во синилото“ на Мартин Стрезоски – ФОТОГРАФИЈА НА НЕДЕЛАТА

Фотографијата „Нурнат во синилото“ на авторoт Мартин Стрезоски е изборот на „Нова Македонија“ за фотографија на неделата. Утре ќе биде отпечатена на цела страница во...

„Друга димензија“ на Орце Стојчевски – ФОТОГРАФИЈА НА НЕДЕЛАТА

Фотографијата „Друга димензија“ на авторoт Орце Стојчевски е изборот на „Нова Македонија“ за фотографија на неделата. Фотографијата е избрана од најголемата македонска фејсбук-група за фотографии...

„Миг од древноста“ на Ненад Рафајловски – ФОТОГРАФИЈА НА НЕДЕЛАТА

Фотографијата „Миг од древноста” на авторoт Ненад Рафајловски е изборот на „Нова Македонија“ за фотографија на неделата. – Булка под еден од малите лакови на...

„Булки крај лозјата“ од Гонца Перунковска – ФОТОГРАФИЈА НА НЕДЕЛАТА

Фотографијата „Булки крај лозјата” на авторката Гонца Перунковска е изборот на „Нова Македонија“ за фотографија на неделата. - Како финале на еден прекрасен ден, залез...

Цветници од Тони Анастасовски – ФОТОГРАФИЈА НА НЕДЕЛАТА

Фотографијата „Цветници" на авторот Тони Анастасовски е изборот на „Нова Македонија“ за фотографија на неделата. Фотографијата е избрана од најголемата македонска фејсбук-група за фотографии MACEDONIA...

Поглед на манастирот „Св. Никола Шишевски“ од Иван Трпков – ФОТОГРАФИЈА...

Фотографијата „Поглед на манастирот 'Св. Никола Шишевски'-Матка“ на авторот Иван Трпков е изборот на „Нова Македонија“ за фотографија на неделата. - Сликата е направена во...

Горска одаја на Никола Коларовски – ФОТОГРАФИЈА НА НЕДЕЛАТА

Фотографијата Горска одаја на авторот Никола Коларовски е изборот на „Нова Македонија“ за фотографија на неделата. Фотографијата е избрана од најголемата македонска Фејсбук-група за фотографии...

Булки на Мартин Ташкоски – ФОТОГРАФИЈА НА НЕДЕЛАТА

Фотографијата Булки на авторот Мартин Ташкоски е овонеделниот избор на „Нова Македонија“ за фотографија на неделата. -Фотографијата е направена на 24 мај 2022 година покрај...

Црква Св. Јован Богослов, Канео, Охрид на Бенита Стојмирова – ФОТОГРАФИЈА...

Фотографијата Црква Св.Јован Богослов, Канео, Охрид на авторката Бенита Стојмирова е овонеделниот избор на „Нова Македонија“ за фотографија на неделата. Фотографијата е избрана од...

Раноутрински поглед на Алисија Колевска – ФОТОГРАФИЈА НА НЕДЕЛАТА

Фотографијата Раноутрински поглед на авторката Алисија Колевска е овонеделниот избор на „Нова Македонија“ за фотографија на неделата. -При врвот од дрво покрај Дојранското Езеро забележав...