Ознака: ефикасно гориво

Алтернатива што може да биде ефикасно гориво

Енергетската криза покажа дека секој енергент е важен Проектите за нови алтернативни горива не треба да се отфрлаат ад хок, туку на нив треба сериозно...