Ознака: Биљана Консулоска Гвероска

Здравје на растенијата врз еколошки основи

Според професорката Биљана Консулоска Гвероска се зајакнува вербата на земјоделците во агроеколошката заштита Регистрирани се бројни биофунгициди за сузбивање на одредни патогени кои се добра...