Ознака: банкарскиот сектор

ЕУ оцени дека одговорот на монетарната политика е соодветен и банкарскиот...

Инфлациските притисоци во македонската економија, главно се движени од цените на примарните производи при високо учество на храната и енергијата во потрошувачката кошничка. Во...