Ознака: Астрономски сметки

Астрономски сметки со повеќе нули

СПОРЕДБЕНА АНАЛИЗА ЗА ЦЕНАТА НА ЕНЕРГИЈАТА ПРЕТХОДНО И СЕГА „Нова Македонија“ направи споредбена анализа за тоа колкави биле и колкави се сега трошоците за енергија...