Ознака: 10 декември

Повредата на судењето во разумен рок предничи во прекршување на човековите...

Повредата на правото на судење во разумен рок предничи во прекршување на човековите права, но има и низа други што произлегуваат од Конвенцијата за...