Ознака: Фокскон

Странската конкуренција го смени препознатливиот економски концепт на Тајван

Една од главните карактеристики на тајванскиот економски развој беа малите и средните компании. Ова особено беше видливо во даночната политика која се изразуваше со...