Ознака: приближува

Македонија наместо да се приближува, таа стагнира и се оддалечува од...

Разликата меѓу нашиот раст на БДП по жител и европскиот е драстична и неспоредлива, па наместо да направиме сѐ да ѝ се приближуваме на...

БиХ се приближува на моделот „едно семејство – едно дете“

Академијатa на науките и уметностите на Босна и Херцеговина неодaмна објави студија за емиграцијата, со која се посочува дека како единствен релевантен податок за...