Ознака: осигурители

МФ: Измени во законот за поголема заштита на корисниците на осигурителни...

Oсигурителните компании ќе бидат обврзани, во рок од пет дена, сите измени што ги прават во општите и посебните услови на полисите за осигурување...