Ознака: награда за хуманизам

Виктор Фридман – добитник на светската награда за хуманизам за 2023...

Добитник на Светската награда за хуманизам за 2023 година, со која Охридската академија на хуманизмот го слави името на Св. Климент на сите светски...

Романо Проди добитник на Светската награда за хуманизам за 2019 година

Добитник на „Светската награда за хуманизам“ за 2019 година, со која Охридската академија на хуманизмот го слави името на Св. Климент на сите светски...