Ознака: меѓународна научна конференција

Меѓународна научна конференција – „Предизвици во туризмот и бизнис логистиката во...

Факултетот за туризам и бизнис логистика при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип е организатор на седмата Меѓународна научна конференција насловена како „Предизвиците во туризмот...

Македонскиот јазик, литература и култура се факт и предизвик за светската...

Каква иронија на историјата, народот чии предци им го дале на Словените првиот литературен јазик, беа последни на кои им се призна јазикот како...

Меѓународна научна конференција по повод 40 години од основањето на Катедрата...

По повод јубилејот 40 години од основањето на Катедрата за општа и компаративна книжевност на 15 и 16 октомври 2021 година ќе се одржи...