Ознака: КОШАРКА –

Македонија подмладена за дуелите со Шпанија и со Украина

Од групата, Гру­зи­ја и акту­ел­ни­от свет­ски пр­вак Шпа­ни­ја ве­ќе обез­бе­ди­ја плас­ман во вто­ра­та фа­за во ква­ли­фи­ка­ци­и­те за СП, каде што ќе играат пр­ви­те три...