Ознака: Драгољуб Јаќимовиќ

Драгољуб Јаќимовиќ – велемајстор со олимписко злато

На шаховската Олимпијада во Истанбул во 2000 година, бранејќи ги боите на Македонија, беше најуспешен шахист на третата табла. Учествуваше на вкупно пет олимпијади,...

Пријателски меч помеѓу ветераните и селекцијата на слепи и слабовидни шахисти

Из­бра­ни­от тим ша­хов­ски ве­те­ра­ни, пред­во­де­ни од велемајсторот Дра­го­љуб Ја­ќи­мо­виќ во својс­тво на ка­пи­тен, ја сов­ла­даа со 8,5-3,5 ма­ке­дон­ска­та ре­пре­зен­та­ци­ја­та на сле­пи и сла­бо­вид­ни ша­хи­сти,...

Треба ли и по реми да има победник?

Во шаховските кулоари сѐ почесто се зборува за шаховските ремија и се предлагаат решенија како да се намали бројот на нерешени мечеви Денес сѐ повеќе...

Освојувањето шаховска титула не е толку едноставно

Македонија има 10 ВМ-титули освоени во периодот од 1985 до 2013 година и 10 ИМ-титули, во периодот од 1989 до 2018 година. Од ИМ...

Симултанки за заживување и за омасовување на шаховската игра

Истакнатиот македонски велемајстор (ВМ) и носител на поединечен златен медал од Шаховската олимпијада (ШО) во Истанбул во 2000 година, Драгољуб Јаќимовиќ, одигра симултанка на...