Ознака: Антиупатства за лична употреба

Првата средба со Давид

Антиупатства за лична употреба Давид Албахари го запознав во кафеаната „Код певца“, на Обилиќев венац. Денес, иако на истото место и со истото име, со...

Номадот Ацо Шопов, 2

Кон мотивот птица-езеро, низ призмата на авторовата душевна сугестија што многу повеќе е проникнување на објектот, своевидно просветлување, отколку истакнување на личното, Шопов се...

Маалските јунаци кај Туфан и кај Станишиќ, 4

Приватните истории на јунаците во расказите на Туфан се одвиваат во перманентна животна напрегнатост, во која тие волно или неволно упаѓаат. Некои од нив,...

Тетки

Така ги знаев: тета Наца, тета Менка, тета Дитка. Сите три - благословени вдовици. Слаби како виљушки, бели како брашно: нивните ретуширани грчки профили од...

Маалските јунаци на Туфан и на Станишиќ (1)

Со книгата „Не ме давај ним“ на Тарик Туфан се сретнав благодарение на книжевниот фестивал „ПроЗа Балкан“, годишно среќавање на прозни автори од балканските...

Цртички, 1

Подготвувајќи ги „222 антиупатства за лична употреба“, собирајќи некои подзаборавени од нив по исто така подзабутани нотеси и тетратки на коцки, ќе наидев на...

Три не + една судена професија

Неодамна, честитајќи ми го роденденот, неколку мои пријатели ќе се потсетеа дека токму на истиот ден е роден нивниот татко или мајка. „Навистина? Баш...

Заводливоста на постмодернизмот

При крајот на седумдесеттите, кога дипломирав на светска книжевност, бев навистина заведен од постмодернизмот, убеден дека се случува голем подвиг на полето на литературата,...

Фуснота за квалитетот и успешноста

Ете, на пример, последниве години некои помлади македонски писатели се присутни со своите објави во странство што се рекламираат кај нас како „големи успеси...

Две лектирни уживања кон крајот на летото (1)

Испаѓа дека за Сервантес секогаш пишувам во Шпанија. Можеби затоа што кога налето одам таму, во посета на ќерките, меѓу книгите за (препро)чит(ув)ање земам...