Грција

Грција ги објави протоколите, односно правилата што ќе мора да ги почитуваат патниците што ќе пристигнат во државата. Според нив, сите лица што влегуваат во земјата мора да приложат пополнет образец за лоцирање патници (ПЛФ) по нивното пристигнување.
Пасошот и царинската контрола се вршат и уникатниот брз одговор на секое пристигнато лице се проверува на екранот на нивниот мобилен телефон или на печатената форма со нивниот QR-код.

Ако пристигнатите лица планираат да престојуваат на повеќе места во Грција, тие мора да го пријават тоа и да ги пријават почетната дестинација и местата каде што ќе престојуваат наредните седум дена. Мобилни здравствени единици ќе работат деноноќно на граничните премини на копнените територии.
Додека резултатите од скринингот не станат достапни, пристигнатите лица што се тестираат за новиот коронавирус САРС-КоВ-2 се должни да се изолираат на адресата на нивната крајна дестинација, како што е објавено на формуларот за патнички локатори (ПЛФ).

По завршувањето на скринингот, тие влегуваат во земјата и добиваат упатства за самоизолација сè додека не бидат објавени резултатите од нивното скрининг.