Генералното собрание на ОН ги избра за непостојани членки на Советот за безбедност Нигер, Тунис, Виетнам, Естонија и Свети Винцент и Гренадини.

Оваа одлука се однесува напериодот 2020 до 2021 година. Меѓу кандидатите беа и Летонија и Романија. Изборите за непостојани членки се спроведуваат со тајно гласање.