Во џебот сè уште го носам клучот од некогашниот дом
По војната градиме куќа
Сонцето насекаде и сите еднакво ги грее
Со ’рѓосан бајонет од Првата светска војна
Дојди, љубов, брзо во градината
Не знам, кога ќе ослепам
Кога и да се сретнеме, долго се гледаме
Најчесто разговарам со мртвите
Сиот живот се збогувам со животот

Јосип Ости