Етика за млади

Има еден другар што никогаш не го изневерува оној што се потпира врз него. Си стои тивко на страна, молчи додека не го прашуваат, секогаш е доверлив и нуди најдобри решенија. Тој пријател од соништата е – книгата.
Книгата е измислена да биде сокровишница на знаењата. Таа е орудие за меѓусебно информирање и ја задоволува заинтересираноста за сознанијата на другите и поврзува генерации оддалечени стотици години.
Многу добрини се сместени во книгите, но и најважните нешта за нашето постоење, историја, географија, природните науки, литература, уметност… Едноставно луѓето ги отвораат книгите и го учат потребното, несебично споделувајќи ги најголемите човечки духовни блага. Со книгите сите сме заеднички сопственици на сите човекови достигнувања.
Притоа, книгите се најсилно средство не само на човекувањето туку и на човештината.
Книгите нудат сознанија, искуства, доживеалици, пораки, убави зборови и прекрасни чувства. Сето тоа тие срдечно им го даваат на читателите, кои по средбата со нив и самите ќе ги научат сите тие работи.
Исто така книгите учат и што е зло, и како може и треба да се избегнува тоа. Тие се алатка за одбрана на доброто. Тие се најсилното средство за споделување на добрините и на најважните морални сознанија и поуки.
Книгите се незаменливо средство за обука и учење, вистински учител по етика за сите луѓе на светот, особено за најмладите.

проф. д-р Кирил Темков


Етичка мисла

Книгите се подобри пријатели од луѓето. Само даваат, а не бараат ништо за возврат.

Фрајхер фон Минхаузен, германски писател