Од творештвото на писателот Ванчо Полазаревски

Изгреала Месечина
По небото езди
Се распрснале околу неа
Безброј ѕвезди
Плови Месечино
Да видиш дали
Се на број
Ѕвездичките рој
Ако некоја фали
Мора да е на гости
Кај децата мали
На родендени
Сјај им дарува
Срамежливо
Другарува
Потоа се враќа
Во своето јато
Блеска цела ноќ
Како да е од злато.