Бувовите се познати како ноќни птици, спијат во текот на денот, а се активни ноќе

Повеќето ноќни животни имаат способност да гледаат добро во мрак, што им олеснува да му се прикрадат на пленот. Нивните зеници се шират за да овозможат максимална изложеност на светлина. Животните со добар ноќен вид, исто така, имаат многу светлосни рецепторни клетки што им помагаат да ја контролираат чувствителноста на окото на светлина. Повеќето не можат да гледаат добро во текот на денот и не гледаат во боја. Некои змии исто така гледаат ноќе, како што се јамскиот випер или американската отровна змија.

Сипата има очи што се еднакво функционални како нормалните човечки очи, кои ги користи за лов на ракови и риби во текот на ноќта. Бувовите се еден од видовите ноќни птици што го користат својот одличен ноќен вид исто така за лов.
Некои цицачи, како ракуните, малиот торбар и ноќните мајмуни, имаат невообичаено големи очи, кои им помагаат подобро да гледаат во текот на ноќта. Месојадните животни, како што се црвените лисици, исто така ја користат добрата ноќна визија за лов.

Цицачи со големи очи

Некои цицачи, како ракуните, имаат невообичаено големи очи, кои им служат да им помогнат да гледаат подобро во текот на ноќта. Спијат во текот на денот и имаат агилни прсти, кои им помагаат да се искачуваат по дрвјата и да зграпчат помали животни, овошје, инсекти. Слични животни се ноќните мајмуни и малите торбари, кои можат да гледаат ноќе, но не распознаваат боја. Тарсиерс се мали цицачи со очи поголеми од нивните мозоци. Тие можат да видат толку добро во текот на ноќта што можат да ги фатат со поглед и најмалите животни во целосна темнина.

Месојадни ловци

Црвените лисици сакаат да ловат сами. Тие се хранат со овошје и ореви, како и со мали ноќни активни животни, како што се глувци и жаби. Тие исто така се хранат со птици што не гледаат добро навечер и поради тоа потешко летаат. Големите мачки, како снежните леопарди што живеат во Централна Азија, исто така, имаат добар ноќен вид. Тие ловат поголеми животни, како овци и мрмоти, во самрак или взори.

Змии и риби

Сипата или медузата има очи што се исто толку функционални колку и нормалните човечки очи. Тие дури имаат и очни капаци што можат да се затвораат и отворат, во зависност од интензитетот на светлината. Тие се кријат во текот на денот, а ноќе ловат ракови и риби. Некои змии, како американската отровна змија, исто така, ловат во текот на ноќта.

Ноќни птици

Бувовите се познати како ноќни птици, спијат во текот на денот, а се активни ноќе. Нивните очи се адаптирани на многу слаба светлина. Тие гледаат прекуден, но видот многу подобро им работи навечер.

Бувовите имаат бинокуларен вид или визија со две очи, што значи дека тие ги користат двете очи заедно за да видат една тридимензионална слика, така што тие можат да забележат најмало движење на глодач на земјата додека се на гранка на дрво. Тие јадат ноќни активни суштества, како штурци и жаби, како и заспани птици. Поголемите бувови, како орел-бувовите, исто така, ловат поголеми животни, како црвени лисици. Другите птици со ноќна визија, како што се ноќните ластовички, се хранат со мали ноќни инсекти, како што се бубачки и пеперутки.