Фото: Маја Јаневска-Илиева

Денес се навршуваат пет години од смртта на македонскиот драмски писател Горан Стефановски, член на МАНУ надвор од работниот состав, па, оттука, текстот е обид денешнава македонска стварност да се опише со Горановите зборови.
Каква е таа македонска стварност? Какви се времињата во кои ние живееме денес?

Утре (27 ноември 2023) во печатеното издание и на порталот на „Нова Македонија“, прочитајте ја колумната на Претседателот на МАНУ, Љупчо Коцарев