Камената Шума во Шилин е област од варовнички камен која се наоѓа во близина на Куенминг, Кина. Камената Шума се наоѓа на списокот на светското културно и природно наследство на УНЕСКО, како дел од Јужнокинескиот Карст.