Kај мајмуните од видот макаки со свински опаш во скопската Зоолошка градина има принова.

Фотографии: Горан Анастасовски