Фото: Маја Јаневска-Илиева

 

Парламентот ја изгласа ратификација на Северноатлантскиот договор за пристапување кон НАТО Алијансата. По гласањето се одржа свечено подигање на НАТО знамето.