Фото: ЕПА

В петок, во специјален прилог на четири страници од нашиот дописник од Стразбур, Тони Гламчевски, прочитајте за мониторингот на Комитетот на министрите на Советот на Европа за (не)извршувањето на пресудите на Судот за човекови права од страна на Бугарија.