Фото/Илустрација: Пeкселс

Судскиот совет на денешната 436-та седница ги избра Анита Бошковска и Катерина Георгиевска за судијки во Врховниот суд од граѓанска област.

На огласот за избор на четири судии во Врховниот суд, од кои двајца за кривична област и двајца за граѓанска област, беа пријавени по петмина кандидати, но Судскиот совет не избра ниту еден од петмината кандидати за судии од кривична област.

Од граѓанска област пријавени беа пет кандидати, од кои прворангирана со 74 бода судијката Анита Бошковска која доби 10 гласа „за“ и 2 против, додека второрангираната со 68,4 бода Катерина Георгиевска која доби 10 гласа „за“ и два против. Судскиот совет согласно закон судиите ги избира со најмалку осум гласа „за“ од судиите со право на глас и гласа од прворангираниот се до изборот на потребниот број судии согласно објавениот оглас. Останатите кандидати беа Елизабета Дуковска со 64,8 бода, Роза Георгиева со 55,5 бода и за Енвер Беџети со 53,3 бодови.

Од кривична област, од пријавените пет кандидати Зоран Димитриевски доби 4 гласа „за“ и 8 против, Данка Ристова 6 гласа „за“, 6 против, Татјана Дукоска 4 гласа „за“ и 8 против, Енвер Беџети 4 гласа „за“ и 8 против и Енвер Амзаи, исто така 4 гласа „за“ и 8 против.

Ова е прв избор на судии во повисок суд, по новите критериуми за оценка.

Даут Рустеми и Александар Милошески избрани за судии во Апелационен суд Гостивар

Судскиот совет на денешната 436-та седница ги избра Даут Рустеми и Александар Милошески за судии во Апелационен суд Гостивар од кривична област.

Судскиот совет согласно закон судиите ги избира со најмалку осум гласа „за“ од судиите со право на глас и гласа од прворангираниот се до изборот на потребниот број судии согласно објавениот оглас.

Судијата Даут Рустеми од Основниот суд Гостивар, беше петорангиран, но со оглед дека првите тројца рангирани кандидати не го добија потребниот број гласови, а четврторангираниот ја имаше повлечено својата кандидатура, тој беше избран со 9 гласа „за“ и 3 гласа против.

Судијата Александар Милошески, од Основниот кривичен суд Скопје, беше шесторангиран, од вкупно 12 кандидати и со 10 гласа „за“ и 2 против, беше избран за судија во Апелационен суд Гостивар.

Ова е прв избор на судии во повисок суд, по новите критериуми за оценка.