Фото: Игор Бансколиев

„Да кажеме не на уништувањето на географијата како предмет!“. На овој начин преку петиција објавена на интернет се бара да се задржи статусот на географијата како посебен предмет, а не да се комбинира со други, како што е предвидено со новата концепција во основното образование, пренесува „Макфакс“. Петицијата за неколку часа собра над илјада потписи.

Се наведува дека географијата е спој помеѓу природните и социо-економските карактеристики на просторот, а со концепцијата овие две нишки целосно се одвојуваат и вештачки се спојуваат со други предмети, што ќе доведе до несогледливи последици, како по учениците, така и по наставниците.

Се вели дека е неопходно модуларно изучување на наставните содржини и теми по предметот природни науки во петто и шесто одделение, а не сите содржини кои се однесуваат на предметите: географија, биологија, физика и хемија да ги предава еден наставник.

Едно од барањата во петицијата е задржување на статусот на географијата како посебен предмет (најмалку во седмо, осмо и во деветто одделение) согласно нејзиниот комплексен карактер како научна дисциплина. Односно исклучување од предметите природни науки и историја и општество.

Иницијативата за задржување на географијата како посебен предмет е доставена до МОН, БРО и до претседателот на државата.