Тони Мениноски/Фото: Игор Бансколиев

Во текот на јуни во Охридскиот суд ќе започне судење на адвокатот Тони Менкиновски чие знаме со сонце од Кутлеш беше поставено на 27 април, годинава, во Охрид.

На адвокатот ќе му се суди за нарушување на јавниот ред и мир.

Менкиноски сам се пријавил во СВР Охрид дека е одговорен за поставувањето на знамето со откако СВР Охрид започнал да посетува други осомничени.

Адвокатот ја презема целата одговорност за настанот и вели дека не може да биде третиран како нарушување на јавниот ред и мир затоа што од него никој не беше вознемирен или повреден.