Фото: Маја Јаневска Илиева

Во пресрет на почетокот на академската 2023/2024 година ЈСП потсетува дека право на студентски годишен билет за бесплатно користење јавен превоз имаат сите редовни студенти на некој од државните факултети во Скопје на додипломски студии (прв циклус), без ограничување на возраста.

Процедурата за обезбедување на посочениот тип на билет се врши во некој од седумте центри за персонализација на ЈСП „Скопје“, со лично присуство на студентот.

Потребни документи: потврда за редовен студент (не постара од еден месец); оригинал индекс и лична карта на увид; 200 денари (еднократен надомест) за изработка на електронска персонализирана картичка „Скопска“.

Како што информира ЈСП, на бруцошите билетот автоматски им важи до истекот на наредната календарска година (2024 година).

Студентскиот годишен билет за бесплатен превоз важи за неограничен број возења за сите линии (градски и приградски), но не и за превоз во ноќна тарифа. За дополнителни информации, студентите може да се обратат на 02/3171-881, во одделението за продажба при ЈСП „Скопје“, како и на фејсбук-страната на претпријатието facebook.com/jspskopjee.

– Потсетуваме дека единствено ‘Скопска’ со соодветниот билет е единствен валиден документ за бесплатно користење јавен превоз од страна на студентите што ги исполнуваат условите за студентски годишен билет. Не се признаваат индекс, потврда за редовен студент и слично –  додаваат од ЈСП.