Балкан енерџи груп (БЕГ) ги повикува потрошувачите, куќните совети и управителите да проверат дали зградите се подготвени за грејната сезона и порачува дека само доколку се исполнети сите предуслови, топлинската енергија ќе може непречено да биде доставувана до сите потрошувачи.

Нагласуваат дека согласно законските прописи, грејната сезона може да почне секој ден по 1.10.2018 година, доколку временските услови тоа го наложуваат и додаваат дека сите подготовки на системот за централно греење се направени од нивна страна и е целосно подготвен за новата грејна сезона 2018/2019 година.

– За да може грејната сезона да започне насекаде и навремено, неопходно е станарите да ги завршат проверките и интервенциите на внатрешната инсталација и истото веднаш да го пријават во Снабдување со топлина Балкан Енерџи. Исто така, Заедниците на сопственици на станови или управителите, за службените лица на компанијата треба да овозможат непречен пристап до топлинските станици во зградите и да обезбедат постојано напојување со електрична енергија, неопходна за нивно редовно фунционирање – платени сметки за електрична енергија за топлинската станица и функционална електрична инсталација , велат од БЕГ.

Само доколку сите овие предуслови бидат исполнети, потенцираат, ќе може непречено да биде доставена топлинската енергија до сите потрошувачи.

– Снабдување со топлина Балкан Енерџи за ова со писма навремено ги информираше сите потрошувачи и Заедници на сопственици на станови, односно фирмите кои управуваат со станбените единици. Сепак, и покрај ова, во моментов во околу 190 објекти сè уште не се обезбедени бараните услови, односно имаат дефекти во внатрешна инсталација, оневозможен им е пристап на екипите на компанијата до топлинските станици или немаат електрична енергија во топлинските станици, порачуваат од БЕГ.

Сакаме да истакнеме, додават, дека годинава, бројот на објекти чии инсталации не се комплетно во функција е намален во однос на минатата година.

За информации или пријави за одредени интервенции, потрошувачите може да се јават во Центарот за грижа за потрошувачи на телефонските броеви 02 3076 200 и 075 400 100, а подетални информации за моментално затворените објекти може да се добијат и на веб-страницата на Снабдување со топлина Балкан Енерџи, на следниот линк.