Фото: М.М.

Денеска во просториите на МЗ „Вељко Влаховиќ“ во Битола започна со работа новиот Младински центар, чија основна задача е поддржување на личниот и социјален развој на младите.

Според зборовите на градоначалникот на општина Битола, Тони Коњановски, Младинскиот центар ќе биде место за младите каде што ќе се работи на нивниот личен развој, професионалната надградба во насока на збогатување на нивниот личен капацитет.

– Една од целите на општина Битола, во програмата за спорт и млади за 2023 година, е воспоставување на дијалог помеѓу општината и младите и институционален развој за прашањата поврзани со нив, при што се продлабочува начинот на вклучување на младите во локалната заедница. За таа цел, општината отстапи простор и целосно го финансира работењето на Младинскиот центар со 600.000 денари за оваа година.
Преку јавен повик, објавен од страна на општина Битола, беа избрани младински организации кои ќе раководат со Младинскиот центар, во временски период од пет години. Тоа се три регистрирани организации за млади со седиште во Битола и секоја од нив има своја задача во работењето на Младинскиот центар.

Здружението за одржлив развој Сфера Интернешнал Битола ќе ја има организационата поставеност, додека за програмската координација се задолжени ИМКА Битола и Младинскиот културен центар Битола – истакна на отворањето на Центарот, градоначалникот на Битола, Тони Коњановски.

Инаку Младинскиот центар е од отворен тип, што значи дека младите ќе имаат можност во текот на петте работни денови во неделата, да се информираат за сите нивни потреби кај двајцата младински работници. М.М.