Во рамките на одбележувањето на 8 декември, патронатот на Битолскиот универзитет , на пригодна свеченост беа промовирани новите доктори на науки на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола.

На свеченста беа промовирани 13 нови доктори на науки  и тоа: 2 доктори по образовни науки, еден доктор на науки од областа на надареност и талентираност, 2 доктори на науки од областа на туризмот, 2 доктори на науки од областа на индустрискиот менаџмент, 1 доктор на правни науки, модул меѓународно право и политика, 1 доктор на правни науки-модул меѓународно право и политика, 1 доктор на науки од областа на информатика и компјутерска техника, 3 доктори на биотехнички науки.

Покрај раководството на УКЛО, на чинот на промоција присуствува декани од единици на УКЛО на кои се одбранети докторските трудови и најблиски членови од семејствата на новите доктори на науки.

Со најновата  промоција, на Битолскиот унивезритет докторирале вкупно 425  доктори на науки. М.М.