Сеопфатното заокружување на целосниот изглед на Офицерскиот дом и околината, комплетно ќе го надополни и новиот изглед на улицата „Македонска фаланга“ во Битола.
Реконструктивните зафати на оваа улица започнаа со изведбените активности на екипите на ЈКП „Водовод“.
На потегот од семафорите кај ракометното игралиште, околу задниот дел на Офицерскиот дом до Широк сокак, ќе биде извршена промена на мешовита канализација, реконструкција на водоводната мрежа, изведба на коловоз, ново улично осветлување и партерно уредување.
M.M.