Заврши рокот за собирање на потписи

Во подрачните одделенија и канцеларии на Државната изборна комисија (ДИК), вкупно 25 независни кандидати за градоначалници успеаја да соберат потписи за претстојните локални избори.

1. Фатмир Лимани, кандидат за градоначалник на општина Кичево,

2. Горан Рајчевски, кандидат за градоначалник на општина Чучер Сандево,

3. Горан Чекаловиќ, кандидат за градоначалник на општина Чучер Сандево,

4. Јован Пејовски, кандидат за градоначалник на општина Чучер Сандево,

5. Стојанче Лазов, кандидат за градоначалник на општина Росоман,

6. Перо Митревски кандидат за градоначалник на општина Македонска Каменица,

7. Ана Петровска, кандидат за градоначалник на Град Скопје,

8. Данела Арсовска, кандидат за градоначалник на Град Скопје,

9. Ацо Новевски, кандидат за градоначалник на општина Македонски Брод

10. Марјанчо Колевски, кандидат за градоначалник на општина Кратово,

11. Сенат Усеиновски, кандидат за градоначалник на општина Охрид,

12. Жарко Стеваноски, кандидат за градоначалник на општина Прилеп,

13. Горан Поцев, кандидат за градоначалник на општина Радовиш,

14. Слободан Даневски, кандидат за градоначалник на општина Свети Николе,

15. Енвер Пајазити, кандидат за градоначалник на општина Брвеница,

16. Жика Стојановски, кандидат за градоначалник на општина Илинден,

17. Зоран Лазаровски-Паљо, кандидат за градоначалник на општина Битола

18. Шаќир Ислјами, кандидат за градоначалник на општина Врапчиште,

19. Јордан Павлов, кандидат за градоначалник на општина Лозово.

20. Глигор Петков, кандидат за градоначалник на општина Гевгелија,

21. Миран Митревски, кандидати за градоначалник на општина Македонска Каменица,

22. Александар Ѓорѓиевски, кандидат за градоначалник на општина Пехчево,

23. Ристо Џаков, кандидат за градоначалник на општина Богданци,

24. Ангелчо Георгиевски, кандидат за градоначалник на општина Македонска Каменица,

25. Максим Димитриевски, кандидат за градоначалник на општина Куманово,

Без потребната бројка на потписи останаа 12 кандидати за градоначалници.

Во однос на потписите за листите за членовите на Советот на општините, до полноќ потписи собраа 57 групи.