Фото: Маја Јаневска-Илиева

Летното сметање на времето годинава ќе започне на 26 март во 2 часот со поместување за еден час нанапред, односно времето во 2 часот се смета како за 3 часот.

Според одлуката на Владата на денешната седница летното сметање на времето завршува на 29 октомври во 3 часот, така што со поместување за еден час наназад, времето во 3 часот се смета како 2 часот.