Владата објави дека повела постапка за разрешување на Зоран Иванов од функцијата претседател и член на Надзорниот одбор на Медиумската информативна агенција (МИА) поради недолична јавна комуникација и ширење говор на омраза кон владини претставници на соседот Република Бугарија.