Фото: Фејсбук/Ридван Ибраими

Градоначалникот на Арачиново, Ридван Ибраими, вината за ревизорскиот извештај ја префрла на претходното раководство на општината бидејќи тогаш локалната власт била во рацете на Милекие Халими.

Вината за неплаќањето данок на имот, рече дека не треба да се бара во жителите бидејќи имало и такви граѓани кои доброволно се пријавиле да платат данок на имот.

-Петнаесет отсто граѓани доброволно дојдоа и уплатија данок на имот – рече Ибраими.

Претходно, државните ревизори утврдија дека Општина Арачиново не води регистар на недвижен имот, не издава решенија за данок на имот, нема приходи по основ на комунална такса на фирма, за користење музика во јавните локали, за истакнување реклами, објави и огласи на јавни места и приходи од надоместок за уредување градежно земјиште.

Констатирани се и низа слабости во пресметките на платите и надоместоците на советниците и привремено вработените, а не се оправдани ниту расходите за потрошено гориво, сервис на возила и зимско одржување на локалните улици и патишта.

Во 2021 општината потрошила над 10 илјади евра по ресторани.