Фото: Игор Бансколиев / Архива

Поради веќе познатите глобални случувања, но и внатредржавните кризи од најразличен карактер низ светот, а особено низ Европа, сѐ почесто се изразуваат сомневања во ефективноста на демократијата, пред сѐ поради нејзината погрешна примена од страна на политичките елити, но и генерално како начин на државно уредување. Таквите дебати веќе извесно време се присутни дури и во земјите што се најголеми заговорници на демократијата, како што се САД, Германија, Франција… Оттука, неминовно се наметнува и прашањето има ли простор за слични сомневања во Македонија, која веќе три децении ја проживува својата демократска транзиција.

Споделете го вашиот став со одговор на анонимната анкета.

 

*Оваа анкета не е на научна основа