Денес во ЈЗУ Специјализирана болница за геријатриска и палијативна медицина „13 Ноември“ беа одбележани 1-ви Октомври Денот на старите лица – дигитална вклученост на сите, со мотото “SEY NO TO AGEISM”, 9-ти Октомври Денот на палијативаната и хоспис грижата во светот, со мотото “Да не заборавиме никој позади себе”.

ЈЗУ Специјализирана болница за геријатриска и палијативна медицина „13 Ноември“ беа особено почестени со присуството на претставничката на СЗО д-р Џихан Тавила градоначалникот на општина Ѓорче Петров г-дин Александар Наумовски и директорот на Comodita Home г-дин Харитон Гаџоски .