Доцнел почетокот на гласањето низ затворите во Македонија, поради технички проблеми. Досега е евидентирано дека во затворот „Идризово“ немало паравани поради што почетокот на гласањето бил во 8:20 часот, во истражниот затвор „Скопје“ во Шутка поради местење на избирачкиот материјал имало доцнење од 20 минути.

Поголеми проблеми кои биле надминати имало во затворите во Битола и Штип. Избирачкиот одбор не дозволил затворениците да гласаат со тонски книшки (затворенички легитимации). Овој проблем е отстранет и гласањето продолжило.

За кумановскиот затвор, познато е дека околу триесетина затвореници кои сакале да гласаат, ги немало на избирачкиот список. Ваков проблем имало и во битолскиот затвор, каде затвореници со право на глас, ги немало на избирачкиот список.