Љупчо Коцарев, претседател на МАНУ

Во својот текст академик Љупчо Коцарев ги анализира противречните односи на природното право и позитивното право.
Македонија е на крстопат. Можни се два патишта. Првиот пат е – обезличена Македонија и остварување на вековниот сон за „европска држава“, но без Македонци. Другиот пат е – ЕУ со Македонци, но тоа подразбира достоинствен пристап кон европските интегративни процеси: Македонија треба да претставува дел од ЕУ, но само ако македонскиот идентитет, македонскиот јазик и нивното постоење се воспримат како вечни категории – сè друго поинаку прифатено и пласирано е бесмислено, пишува академик Коцарев.

Прочитајте ја во утрешниот број на „Нова Македонија“