Фото: Маја Јаневска- Илиева

Од среда, 17 април, „Нова Македонија“ ќе започне со објавување серија одговорени прашалници од нашите претседателски кандидати, според прашања поставени од Марсел Пруст, еден од најславните писатели на 20 век.
Пруст е познат по својата интроспективна природа и способноста во своите описи „да ја фати“ суштината на човековата природа и искуство. Имено, тој составил прашалник како начин да стекне што подлабок увид во човековата личност. Овој пат на прашалникот ќе одговорат нашите претседателски кандидати. Прустовиот прашалник е тест за личноста, кој се користи повеќе од еден век за подобро разбирање на себе и на другите.
Редакцијата е длабоко уверена дека граѓаните на Македонија ќе добијат една поинаква слика за кандидатите и ќе го пополнат мозаикот за да го дадат гласот за кандидатот што според нивната перцепција е најблиску до идеален за претседател на Македонија.

Ваша „Нова Македонија“
Прочитај повеќе!